Atasit-Sornseney

 • กิจกรรมทั้งหมด 4
 • กิจกรรมล่าสุด
 • เป็นสมาชิกตั้งแต่
 • กำลังติดตาม ผู้ใช้ 0 คน
 • ติดตามโดย ผู้ใช้ 0 คน
 • โหวต 0
 • การสมัครสมาชิก 2

ภาพรวมกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุดโดย Atasit-Sornseney
 • Atasit Sornseney สร้างบทความ

  How to know my user ID in BuzzDe ?

  First click on gear icon on upper left corner. next step, scroll down until you see "โปรไฟล์" Your user ID will appear on top off your screen    =================================================...

 • Atasit Sornseney สร้างบทความ

  วิธีการดูเลข ID ภายในเกม BuzzDe

  เมื่อเข้าเกมมาแล้ว ให้สังเกตที่มุมขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟือง จากนั้นเลื่อนลงมาจะพบคำว่าโปรไฟล์ สังเกตเลข ID จะอยู่บริเวณด้านบนบริเวณคำว่าโปรไฟล์   ================================================== อ่...